Schola Pragensis – online veletrh vzdělávání

Milé žákyně, milí žáci (nejen) devátých ročníků,

jubilejní 25. ročník veletrhu Schola Prangensis s přehlídkou pražských středních škol se letos poprvé v historii uskuteční online, a to v termínu od 26. do 28. listopadu 2020 na webových stránkách www.scholapragensis.cz. I po tomto datu bude nabídka středních škol k dispozici, a to až do 28. února 2021.

Samotný online přenos bude k dispozici na adrese www.scholapragensis.online.

Komu je veletrh určen: žákům 7., 8. a 9. ročníků a jejich rodičům

Co veletrh nabízí: prezentaci 140 pražských škol a institucí, poradny a besedy se zajímavými osobnostmi

Termín konání: slavnostní zahájení 26. listopadu 2020 v 10:00, online přenos až do 28. listopadu 2020, ukončení prezentací 28. února 2021

Příklady prezentace některých škol lze zhlédnout zde:

Hana Sulková