Organizační opatření od 30. 11. 2020 (bude-li změna, budeme aktualizovat)

Od 30. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.

Informace pro 6. – 8. ročník

Žáci 6. – 8. ročníku budou přítomni v režimu v tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou ve škole přítomny třídy 7. A, 7. B a 8. A.

Žáci tříd 6. A, 6. B, 6. C se vzdělávají povinně distančně, rozvrh pro online vyučování předají třídní učitelky prostřednictvím Bakalářů.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole přítomny třídy 6. A, 6. B a 6. C.

Žáci tříd 7. A, 7. B a 8. A se vzdělávají povinně distančně, rozvrh pro online vyučování předají třídní učitelky.

Žáci přítomní ve škole se učí podle platného rozvrhu od září.

Příchod do školy

Příchod do školy bude plynulý s příchodem žáka přímo do své třídy.

Žáci 1. – 3. ročníku a 7. – 8. ročníku hlavním vchodem od 7:30 hod.

Žáci 4. – 5. ročníku vchodem přes dětské hřiště (kolem tělocvičen) od 7:30 hod.

Žáci 9. ročníku příchod hlavním vchodem v 7:50 hod.

Školní družina

Ranní družina není otevřena. Každý ročník má svá oddělení ŠD, provoz je zajištěn do 17:00 hod., 4. ročník do 16:00 hod. I zde mají žáci povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

Školní jídelna

Všichni žáci (ti, kteří chodili na obědy), mají obědy přihlášené od data nástupu do školy. Pokud nechcete, aby se Vaše dítě v jídelně stravovalo, oběd odhlaste.

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním místem (zadní vchod ze strany hřiště).

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Další informace

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Dodržujeme všechna hygienická pravidla ve všech prostorách školy.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Činnost zájmových kroužků je pozastavena do odvolání. Pokračují pouze přípravy na SŠ z Čj a Ma a kroužky PET (bude upřesněno, zda PET bude distančním způsobem).

Vedení školy