Služba vzdálené podpory (Prev-Centrum)

V rámci služby vzdálené podpory nabízí Prev-Centrum konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

Služba vzdálené podpory je určena pro rodiče, pedagogy, děti a dospívající, kteří vlivem situace v souvislosti s pandemií COVID 19 potřebují konzultaci v oblasti výuky, rizikového chování či volnočasových aktivit.

Děti se na Prev-Centrum mohou obrátit například v případě, že:

 • potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku
 • je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit
 • se nudí a hledají možnosti trávení volného času

Rodiče a pedagogové se na Prev-Centrum mohou obrátit například v případě, že:

 • jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)
 • jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky
 • potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času
 • potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky

Službu vzdálené podpory je možné písemně kontaktovat každý všední den od 8 do 16 hodin na níže uvedených platformách:

 • Skype: Prevence Prev Centrum
 • Facebook: Prev-centrum, z.ú., Programy primární prevence
 • WhatsApp: 776 619 505
 • Instagram: prevence_prevko

Další informace o službě naleznete v přiloženém letáku či na webových stránkách Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum.