Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

Ve středu 21. března 2018 se naši páťáci Adéla Mužíková, Ondřej Gürlich, Jan Kolínský a Šimon Vacek zúčastnili soutěže v anglickém jazyce, která se konala v ZŠ s RVJ Bronzová na Praze 13.  Žáci si vyzkoušeli své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách, křížovkách i na počítači. Ústně pak žáci předvedli samostatně svoji pohotovost ve „volné disciplíně“ – písničce, básničce, v krátkém vypravování a podobně.

Žák 5.D Jan Kolínský obsadil 2. místo!

Je to velký úspěch. Do soutěže byly přihlášeny základní školy nejen z Prahy, ale i z blízkého okolí. Konkurence byla obrovská. Všem účastníkům děkujeme a Janu Kolínskému všichni moc blahopřejeme.

Marie Králová