Streetbus Uličník nově vyjede i na Jílovskou

Autobus, který pomáhá dětem a dospívajícím na území městské části Praha 4, rozšíří své působiště o další lokalitu. Kromě ulice Poláčkova, kam nízkoprahový klub jezdí vždy v sudé týdny ve středu, přibyde další stanoviště v ulici Jílovská. Tam se streetbus objeví poprvé v letošním roce 28. dubna a následně každou středu v liché týdny.

Nízkoprahový klub nabízí své služby všem dětem a dospívajícím do věku 19 let. O radu ale mohou požádat i starší nebo rodiče. Kromě poradenství nabízí Uličník také doučování. Tím pracovníci reagují na aktuální potřeby dětí, které se pomalu vracejí do škol.

Klub v autobusu je unikátní nejen svou mobilitou, ale je také jediným nízkoprahovým zařízením, které městská část Praha 4 má.

Uličník mohou děti a mladiství navštívit bez udání důvodu, a to anonymně. Pomáhá jim mj. při řešení nepříznivých životních situací, navíc nabízí možnost smysluplného trávení volného času.

Provozovatelem autobusu je organizace R-mosty. Projekt byl podpořen z grantu hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2021.