Svatovítský poklad

Poslední lednovou neděli 2017 jsme se s historickým kroužkem vydali navštívit výstavu chrámového pokladu při chrámu sv. Víta, který patří k největším v Evropě. Výstava se nachází v kapli sv. Kříže na Pražském hradě. Většina z nás znala slovo poklad jen z pohádek, a tak jsme těšili, co uvidíme.

Měli jsme možnost prohlédnout si 139 /z 400/ cenných předmětů ze zlata a stříbra. Zapůjčili nám audioprůvodce, s kterými jsme prošli celou výstavou.

Poklad je velmi různorodý, prohlédli jsme si relikviáře /schránky na ostatky svatých/, verakoiny /otisk Kristovy tváře/, šperky biskupů, abatyší, drahocenná církevní roucha a tři bysty z pozlaceného stříbra – sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha.

Výstava se nám moc líbila a doporučujeme ji navštívit.

Historický kroužek