Naše adoptivní „dcera“ Hezal nás potřebuje !!!

Rok se s rokem sešel, a tak se stalo, že naše Hezal opět potřebuje, abychom jí podali pomocnou ruku. V praxi tím mám na mysli, abychom jí finančně podpořili v jejím snu – studovat a stát se lékařkou.

Pro ty, kdož nevědí nebo pozapomněli, kdo je „naše Hezal“ – jedná se o naši v pořadí již druhou indickou „dceru“. Poté, co se z naší Kavyi stala šťastná mladá paní, začali jsme podporovat jiné indické děvčátko s nelehkým osudem, Studium naší Kavyi stojí ročně 4.900,- Kč, což není nikterak šílená suma, ovšem pro dívku, jako je Hezal, a pro její rodinu, je to částka nadmíru vysoká.

Hezal by bez naší pomoci studovat nemohla, její otec je dlouhodobě nemocný a jediným rodinným příjmem je občasný prodej zeleniny. Hezal má dva sourozence a snaží se pomáhat s domácími pracemi, aby rodičům ulehčila situaci.

Hezal navštěvuje nyní již 7. třídu v Durch High Primary School. Škola ji baví, má ráda zejména angličtinu. Taky ji baví zpěv, kreslení, vypravování příběhů, péče o zeleninu apod. a ráda se účastní školních soutěží v kreslení a zpěvu. Díky naší podpoře bude moci navštěvovat veškeré programy v centru, za což nám projevila svou vděčnost v milém dopise, který nám poslala v období Vánoc.

Doufám, že nám pomůžete a podpoříte tuto malou indickou houževnatou dívku v cestě za jejím snem! Je nás hodně, takže když každý z nás přispěje alespoň symbolicky, naše Hezal bude moci studovat dál.

Částku, kterou jste se rozhodli věnovat naší indické adoptivní „dcerce“, přineste, prosím, vaší třídní učitelce, do 28.2.2017.

DĚKUJEME!!!

Za Žákovskou samosprávu
J.Davidová