Třídní schůzky 2. – 9. ročník – hygienická opatření

Vážení zák. zástupci,

ve čtvrtek 9. září 2021 od 17.00 hod. se konají třídní schůzky 2.-9.ročníku.

Žádáme o dodržení hygienických pravidel. Vstup do budovy školy je umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem FFP2 či vyšší ochranou. Po vstupu do budovy použijte dezinfekci rukou. V tabulce si ověřte umístění třídy Vašeho dítěte, aby příchod do třídy byl plynulý. Po celou dobu konání třídních schůzek všichni budou mít zakrytá ústa a nos, tedy i pedagogové.

Děkujeme.

Děkujeme za dodržení hygienických opatření.

Vedení školy