Úplata za školní družinu (2020)

Úplatu za ŠD odešlete na účet školy pod variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem 10 do 14. 2. 2020. Výše úplaty je 1 500,- Kč za 2. pololetí.

  • měsíční úplata 300,- Kč
  • úplata se platí pololetně 1 500,- Kč (do 14. 2. 2020)
  • úplata se hradí převodem na účet: 60011 – 73892329/0800 (viz. Platby)
  • žák ŠD má přidělen vlastní variabilní symbol – vlepen v Notýsku nebo Žákovské knížce
  • ŠD má specifický symbol: 10

Jakékoli změny v uvedeném režimu na Zápisním lístku proveďte písemnou formou (změna odchodů, doprovodů, odhlášení docházky do ŠD…) do 31. 1. 2020.

Děkujeme za spolupráci,
vychovatelky ŠD