Prosba o ubytování stážistů (projekt EDISON)

Vážení rodiče,

již počtvrté se naše škola zapojí do mezinárodního projektu Edison v týdnu od 24. 2. do 28. 2. 2020. V předchozích letech projekt proběhl k velké spokojenosti žáků, rodičů i školy.

Interaktivní program plánujeme pro 1. – 9. ročník, v rozsahu odpovídajícím daného ročníku.

Veškerá komunikace probíhá v angličtině, mladší žáci mají vždy přítomného tlumočníka – pomocníka z řad 9. ročníku. Obracíme se na vás, rodiče, s prosbou týkající se ubytování stážistů.

Hledáme hostitelskou rodinu pro jednoho nebo více zahraničních stážistů. Stážista je v hostitelské rodině od neděle 23. 2. do neděle 1. 3. 2020.

  • k vyzvednutí stážistů dojde v neděli 23. 2. 2020 na adrese Filosofská 3/1166, Praha 4 (před budovou ZŠ Filosofská) ve večerních hodinách (bude upřesněno), a to zákonnými zástupci žáka ZŠ Filosofská, přítomen bude i zástupce ZŠ Filosofská
  • hostitelská rodina zajistí ubytování pro stážistu/y na celé období včetně snídaně, zároveň zajistí každodenní včasný příchod stážisty do školy (po – pá cca v 7:40)
  • obědy jsou zajištěny ve školní jídelně
  • po skončení vyučování odjíždí stážista za doprovodu Vašeho syna/dcery zpět do hostitelské rodiny, nebo si zajistí svůj vlastní odpolední/večerní program a dopraví se sám (prosíme o vysvětlení trasy, MHD)
  • večeře si plánují stážisté sami, případně v hostitelské rodině (dobrovolné, po domluvě)
  • odpolední a víkendový program mohou hostitelské rodiny nabídnout (dobrovolné, po domluvě)
  • v neděli 1. 3. 2020 odjíždí stážisté z hostitelských rodin sami, ke společnému předání již nedochází

Projekt realizujeme ve spolupráci s organizací AIESEC.

Věříme, že pro Vaši rodinu bude čas strávený se stážisty cenným přínosem, a to v oblasti kulturní, společenské i jazykové.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy – maskova@zsfilosofska.cz, vrkocova@zsfilosofska.cz.

Icon

Formulář — přihlášení hostitelské rodiny pro ubytování stážisty
Stáhnout