Vánoční jarmark – poděkování

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, bývalým žákům naší školy za návštěvu Vánočního jarmarku.

Svou hojnou návštěvou jste opravdu ocenili snahu všech žáků a pedagogů připravit vánoční atmosféru.

Děkujeme také za finanční odměny, kterými jste ocenili práci svých dětí, vnoučat, kamarádů.