Výlet 3. tříd do středověkého Botanicu

Ve čtvrtek 23. 5. navštívily děti ze 3. tříd středověkou vesničku Botanicus.

Měly možnost poznat dnes již zapomenutá řemesla a některá si i vyzkoušely. Vyrobily si např. papír, svíčku, keramiku, provaz, drátovaly a střílely z luku.

Tvořivé dopoledne jsme zakončili skvělou odměnou, a to sladkou palačinkou. I když občas mrholilo, výlet jsme si užili.

Jana Zapletalová, Květa Šrámková, Jana Lálová

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-05-Vylet-3-trid-do-stredovekeho-Botanicusu/