Výlet do Kouřimi

V úterý se třídy 5. B a 5. C vydaly na výlet do Muzea lidových staveb v Kouřimi.

Nejprve nás paní průvodkyně přivítaly, ukázaly nám první dvě budovy skanzenu, vysvětlili jsme si, jak se máme chovat, čeho si máme všímat a obecně jsme si ujasnili, jak se vlastně dříve žilo, co lidé potřebovali k přežití a jak se jejich rok rozděloval na  rok církevní vs. hospodářský.

Potom si všechny děti vyzkoušely výtvarnou metodu podmalba na sklo a každý si mohl odnést svůj hotový výrobek domů.

Následně se třídy rozdělily na 8 skupinek a každá měla samostatné zadání  s úkoly, k jejichž vyplnění potřebovala důkladné prozkoumání celého skanzenu a nalezení odpovědí. Se svými výsledky a poznáním  se pak všichni navzájem seznámili a vytvořili si tak velkou mapu plnou informací, kterou jsme si dovezli do školy a ke které se můžeme vrátit ještě v hodinách vlastivědy nebo příští rok při dějepisu.

Před odjezdem ze skanzenu si děti koupily drobné suvenýry na památku a výlet jsme zakončili prohlídkou městečka Kouřim, kde se točil oblíbený seriál Bylo nás pět, a příjemně jsme se před cestou zpátky ke škole zchladili zmrzlinou v místní cukrárně.

Výlet se zdařil, počasí nám přálo a všichni se vrátili spokojení, plni dojmů a s množstvím hezkých fotografií.

Zuzana Kratochvílová

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-06-vylet-do-kourimi

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-07-vylet-do-kourimi-5c