Výprava 6. tříd za španělskou kulturou

Ve čtvrtek 25. 4. 2018 se uskutečnila exkurze šestých tříd za španělskou kulturou. Zúčastnili se pouze žáci učící se španělský jazyk. Celý program se dělil na tři části. První částí byl krátký koncert flamenca. Poté se všichni zúčastnění rozdělili na tři skupiny, ve kterých obcházeli jednotlivá stanoviště.

Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli něco o tom, jak a s čím se dá tančit flamenco. Na onom stanovišti se také mluvilo o nejslavnější španělské literatuře. Druhé stanoviště se zabývalo úředními jazyky Španělska a velkými puzzlemi s mapou Španělska. Poslední stanoviště se týkalo speciálně flamenca a jeho významu ve španělské kultuře.
Na závěr celé akce jsme si zahráli zábavný kvíz a vyluštili zajímavou křížovku.

Akce se nám moc líbila.

Žáci 6.C a 6.D