Získání titulu EKOŠKOLA

Naše škola Filosofská je ekologicky založená z hlediska několika maličkostí i větších věcí, které děláme pro přírodu i sami pro sebe. Mezi tyto věci například patří třídění odpadu na papíry, plasty a kartony od mléka/džusu, šetření elektřinou a vodou, sběr plastových víček, starých baterií nebo malých elektrospotřebičů. Dále se snažíme zvelebovat prostředí naší školy, aby se nám tu lépe trávil čas a dobře se nám tak učilo.

Z několika žáků z různých tříd jsme sestavili skupinu zvanou EkoTým, která sbírá a sepisuje nápady na zlepšení ekologické situace na naší škole, a to za účelem ochrany naší přírody. Dále členové EkoTýmu přemýšlí o dalších činnostech a nápadech, které by naší škole prospěly.

Úkolem EkoTýmu je tedy vytvořit takovou školu, která by byla prospěšná jak přírodě, tak jejím žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy.

Daniela Sternwaldová
žákyně 7.D a členka EkoTýmu