Znovuvyužití odpadu na naší škole

S EkoTýmem se snažíme o to, aby si naši žáci uvědomili rozdíl mezi recyklací a pouhým tříděním odpadu. Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Třídění odpadu začíná u nás v každé domácnosti tím, že odpad doma roztřídíme a odneseme do příslušného kontejneru na tříděný odpad. Problém je, že tento roztříděný odpad je znovu využit pouze z 20 % a zbylých 80 % končí na skládce.

Z toho důvodu se snažíme naše žáky vést ke znovuvyužití odpadu. Aby si uvědomili, že taková zavařovací sklenice od okurek lze využít mnoha dalšími způsoby a než jen k tomu, že ji odneseme do kontejneru. Že plastová lahev, ve které si koupíme pití do školy, tím nesplnila svůj účel a je určena k vyhození. Příkladů je mnoho.

Zde je rozsáhlá fotogalerie toho, jak na naší škole využíváme odpad k tomu, abychom se ve škole cítili lépe (zkrášlujeme s ním prostředí školy) a abychom svým nejbližším udělali radost nějakým tím pěkným výrobkem.

Šárka Nováková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-05-Znovuvyuziti-odpadu-na-nasi-skole/