Můj pohádkový ostrov – 2. C

Děti z 2. C během projektu „Můj pohádkový ostrov“ měly možnost zapojit svou fantazii v podobě výtvarné i slohové. Všichni se chopili příležitosti velkoryse!

Děti ukázaly nejen své výtvarné schopnosti, dětskou fantazii, ale i umění vyjádřit své myšlenky písemnou formou. Za to si zaslouží velkou pochvalu, a proto jim musíme odpustit i případné pravopisné chybičky. 🙂

Martina Holečková