5. D na návštěvě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

V pátek 28. února jsme se společně vydali na prohlídku Poslanecké sněmovny. Protože jsme dorazili brzy, měli jsme čas vyjít Nerudovou ulicí až k domu U Dvou slunců, ve kterém žil jeden z nejznámějších českých spisovatelů, Jan Neruda.

V infocentru paláce Smiřických nás přivítala sympatická paní průvodkyně, která nám nejprve promítla krátký film. Zopakovali jsme některé informace, které jsme se loni naučili ve vlastivědě – například o složení Parlamentu, o tom, odkdy můžeme volit a v kolika letech bychom naopak mohli být zvoleni do Poslanecké sněmovny, nebo do Senátu Parlamentu ČR.

Poté následovala prohlídka, během které jsme zvládli projít třemi paláci – palácem Smiřických, Thunovským a Šternberským. Nejprve jsme ale museli projít bezpečnostní kontrolou.

Zastavili jsme se na barokním schodišti, kudy přicházejí významné návštěvy, a zjistili jsme, kde se nachází kancelář předsedy Parlamentu ČR. Poté jsme se zastavili v tzv. kuoárech, kde se poslanci setkávají s novináři.

A už jsme se těšili na návštěvu jednacího sálu v Thunovském paláci. Věděli jste, že zde v 18. století bylo divadlo? Protože zrovna neprobíhalo zasedání, mohli jsme si vyzkoušet, jak by se nám sedělo v poslanecké lavici a na místech, kde sedávají jednotliví ministři. Paní průvodkyně nám ukázala hlasovací zařízení a vysvětlila nám, jak hlasování probíhá. Ti nejodvážnější se postavili i za řečnický pult.

Nakonec jsme obdivovali výzdobu Sálu státních aktů a zastavili se na galerii, odkud může veřejnost sledovat průběh schůze.

Celé dopoledne jsme si moc užili a možná se příště vypravíme do druhé komory Parlamentu ČR, tedy do Senátu.

Lenka Pilíková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2020-02-5D-Poslanecka-snemovna-Parlamentu-CR/