Aktuální doporučení MHMP – koronavirus

Koronavirus COVID-19

Všechny relevantní informace o situaci jsou uvedeny na portálu bezpecnost.praha.eu Hygienická stanice hl. m. Prahy zřídila infolinky č. 773 782 850 a 773 782 856, v provozu jsou denně 9 – 20 hodin.

Magistrát hl. m. Prahy konzultoval situaci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy jako kompetentním orgánem.  Bylo doporučeno zatím plošná doporučení nevydávat, nastavený systém efektivně komunikuje s osobami, které mají obavy z nákazy a je schopen detekovat a přijímat opatření v případě vážného podezření.

Průběh onemocnění koronavirem se velmi podobá onemocnění klasickou chřipkou, která v drtivé většině případů také není smrtelná. Stejně jako v případě chřipky se nákaze koronavirem dá preventivně předcházet důsledným dodržováním základních hygienických pravidel, především tedy častým mytím rukou a nezdržováním se v místech s vyšší koncentrací ostatních lidí.

 

Přečtěte si Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu – koronavirus

„S okamžitou platností se nařizuje všem českým občanům, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu,“ doplnil premiér s tím, že lidé mají psát nebo volat.“

 

Jak konkrétně byste se měli chránit?

Důležité je postupovat stejně jako při klasickém respiračním onemocnění, jehož zvýšený výskyt se objevuje v každoročním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • používat například i dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli důsledně dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Doporučujeme, i s ohledem na zvýšený výskyt chřipkových onemocnění v tomto období:

  • zvýšit frekvenci úklidu na místech s vyšší koncentrací osob,
  • na toalety umístit desinfekční gely s obsahem alkoholu.

Další info naleznete na http://szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou nebo na informační lince Státního zdravotního ústavu č. 724 810 106, denně od 9 do 21 hodin.

 

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli COVID-19 je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

  

 Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

 

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

 

Co koronavirus způsobuje za potíže?

Začátek obtíží může připomínat chřipku:   horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

 

Jaké je teď riziko pro Evropu?

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo‘ Eugenao).

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo doporučení českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Itálie je co do počtu nakažených třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd https://drozd.mzv.cz, aby je bylo možné v případě potřeby kontaktovat.

 

 

Poslední aktualizace: 6. 3. 2020

  • 6. 3. 2020 – přidán odkaz na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu
  • 4. 3. 2020 – publikace článku