Velký úspěch v obvodním kole zeměpisné olympiády

Dne 26. února 2020 proběhlo obvodní kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu nás reprezentovali Jozef Krištof (9. D), Mikoláš Černý (7. A) a Magdalena Kačerovská (6. A).

V silné konkurenci, která na nás v obvodním kole čekala, dosáhl velkého úspěchu Jozef Krištof, který obsadil 1. místo s výborným výsledkem.

Josef Krištof bude naši školu reprezentovat v krajském kole dne 25. března 2020.

Děkujeme za plné nasazení a nadšení pro zeměpis.

K. Brázdová