První měsíc prvňáčků ve školní družině

V měsíci září se děti navzájem seznámily. Při vycházkách v horkých dnech poznaly okolí školy. V zájmové činnosti se naučily nové básničky a písničky, které pak předvedly na akci „Skok do nového školního roku“ svým rodičům. V deštivých dnech se věnovaly výtvarné a pracovní činnosti. Někteří zahájili plavecký výcvik. V říjnu se mohou těšit na první školu v přírodě.

Markéta Kyndlová