Aktivity 5. C během školního roku

Třída 5. C – Vycházka Starým Městem a plavba po Vltavě

V pondělí 17. června jsme se vydali do centra Prahy, abychom se prošli po místech, o kterých jsme si povídali v hodinách vlastivědy. Naši procházku jsme začali u Národního divadla, pokračovali jsme po Národní třídě, která kopíruje někdejší hradby Starého Města pražského.

Zastavili jsme se u místa, které je připomínkou 17. listopadu 1989. Také jsme si ukázali secesní budovy pojišťovny a Topičova salonu a pokračovali jsme na Jungmannovo náměstí ke kostelu Panny Marie Sněžné. Kolem kubistického kandelábru jsme prošli na Můstek, kde jsme se setkali s paní průvodkyní, která nás provedla Starým Městem.

Ve vestibulu stanice metra Můstek nám ukázala můstek, který kdysi spojoval Staré a Nové Město. Provedla nás Starým Městem. Zastavili jsme se u zajímavých památek na Staroměstským náměstím a v Ungeltu. Prošli jsme k obchodnímu domu Kotva.

Protože hlavním cílem našeho výletu byla plavba lodí po Vltavě, naše další kroky mířily k přístavišti Na Františku. Cestou jsme minuli Anežský klášter. Na procházce Prahou i na lodi jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací z historie Prahy. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-07-trida-5c-stare-mesto-plavba-po-vltave

 

Výlet do Kouřimi s 5. B a 5. C

Článek si můžete přečíst na odkazu Výlet do Kouřimi a fotky naleznete níže.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-07-vylet-do-kourimi-5c

 

Výlet třídy 5. C na Pražský hrad

V úterý 20. března 2024 jsme se vydali na místo sídla českých knížat, králů a prezidentů – na Pražský hrad. U Jízdárny na nás čekala paní průvodkyně, která měla pro nás připravenou prohlídku Hradu spojenou s plněním různých úkolů. Rozdělili jsme se do 5 týmů.

Prošli jsme přes Prašný most na čtvrté nádvoří Pražského hradu, kde nám paní průvodkyně ukázala namalovaná okna na fasádě paláce a také jsme si poslechli vlastní ozvěnu. Pokračovali jsme na třetí nádvoří, kde jsme si prohlídli katedrálu svatého Víta, Starý královský palác, Vladislavský sál a Českou kancelář, odkud byli v roce 1618 z okna do hradního příkopu vyhozeni dva místodržící s písařem.

Cestou jsme plnili úkoly a odpovídali na otázky paní průvodkyně, za které jsme sbírali „stříbrné“ groše. Členové vítězného týmu získali na památku po jednom groši.

Prohlídku jsme zakončili ve Zlaté uličce, kolem Daliborky jsme sešli po Starých zámeckých schodech na zastávku MHD a odjeli do školy.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-07-vylet-tridy-5c-na-prazsky-hrad

 

Třída 5. C na anglickém divadelním představení a na Staroměstské radnici

V únoru jsme se si zopakovali vědomosti nabyté ve škole v jiném prostředí. V anglickém divadle The Bear Theatre jsme zhlédli divadelní představení The Alien Grammar Show. Představení bylo o ekologii, lidech a mimozemšťanech, kteří chtěli zachránit život na Zemi. Představení bylo vtipné, procvičili jsme si gramatiku i anglická slovíčka.

Po představení jsme se přesunuli do Staroměstské radnice, kde nás pan průvodce provedl reprezentačními prostory radnice, gotickou kapli i jejím románským a gotickým podzemím. Viděli jsme místa, o kterých jsme se učili v hodinách vlastivědy.

Z této akce jsme si odnesli nejenom nové informace, ale i kulturní zážitky.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-07-trida-5c-anglicke-predstaveni-staromestska-radnice

 

Edukační program v Lobkowiczkém paláci s 5. C

V úterý 30. ledna se žáci 5. C zúčastnili edukačního programu v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě – Poklady Lobkowiczkých sbírek.

Společně jsme si prohlédli obrazy – portréty předků rodu Lobkowiczů. Pan edukátor dával žákům záludné otázky, ale vždy se nám podařilo společně najít správnou odpověď. Například jsme se dozvěděli, jak rozeznat, jestli je na obrazu zobrazena dívka nebo chlapec. V době renesance totiž byly všechny děti na obrazech zobrazeny v dívčích šatech. Zjistili jsme, co je to pomander a proč se dříve používal. Následně jsme si jej vyrobili z citronu a hřebíčku.

Prošli jsme si sbírky keramiky a porcelánu, zastavili jsme se u kameninového servisu a program jsme zakončili u obrazu Senoseč od vlámského malíře Petra Bruegela. Pan Edukátor nám vysvětlil, že krajina se maluje ve 3 plánech, což jsme si záhy sami vyzkoušeli. Ve skupinkách po třech každý nakreslil jeden plán na pauzovací papír, ty se pak ve skupinkách položily na sebe a vznikl tak celistvý a originální obraz krajiny. V závěru prohlídky jsme prošli hudebním salonkem.

Po krátké svačině jsme se rychle prošli Hradem a zastavili se u některých objektů. Měli jsme štěstí, protože jsme stihli i výměnu hradní stráže. Z Hradu jsme pak Nerudovou ulicí došli na Malostranské náměstí a odtud jeli tramvají a autobusem do školy.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-07-edukacni-program-v-lobkowiczkem-palaci-s-5c

 

Třída 5. C na vycházce Josefovem a na představení v Divadle ABC

V úterý 14. prosince 2023 se třída 5. C vydala na vlastivědnou vycházku a do divadla ABC.

Vycházku jsme začali u náměstí Jana Palacha. Povídali jsme si o historii náměstí a jeho okolí. Prošli jsme uličkami židovského města, kde jsme se zastavili u hřbitova, Staronové a Pinkasovy synagogy a radnice. Povídali jsme si o Golemovi a o židovských zvycích.

Pařížskou ulicí jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. U Staroměstské radnice jsme si připomněli popravu českých pánů po bitvě na Bílé hoře. Prohlédli si odbíjející orloj i vánoční strom a Melantrichovou ulici jsme se vydali přes Františkánskou zahradu do Divadla ABC, kde jsme zhlédli vánoční představení A osel na něj funěl. Představení bylo o žácích páté třídy, kteří připravovali vánoční představení pro rodiče se svou novou paní učitelkou Vesnou Májovou.

Výlet do předvánoční Prahy se všem líbil.

Ľuba Vojtíšková