Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 28. června nadešel čas loučení nejen se školním rokem, ale s našimi úžasnými deváťáky.

Paní ředitelka poděkovala všem za celoroční práci. Ředitelskou pochvalou ocenila žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích. Popřála nám všem krásné prázdniny a deváťákům dobrý start do nové etapy života.

Třídní paní učitelky rozdaly vysvědčení, přidaly pochvaly, ocenění, drobné dárky a s přáním bezstarostných prázdnin se rozloučily se třídami.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-06-slavnostni-ukonceni-skolniho-roku-vysvedceni

Podle dlouholeté tradice se naši malí prvňáčci ujali úkolu vyprovodit své spolužáky z devátých tříd až ven před školu. Ostatní, žáci i učitelé, paní kuchařky, paní uklízečky, jsme přidali potlesk a mnozí i slzičku loučení.

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2024-06-slavnostni-ukonceni-skolniho-roku-vyprovazeni