BOTA – nická zahrada – projekt dětí ze 4. B

Již 14. 3. jsme se pustili do projektu BOTA – nická zahrada, který byl zaměřen na pěstování luskovin – hrachu a fazolu.

Prolínal se téměř všemi předměty (přírodověda, český jazyk, angličtina, matematika, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti). Žáčci zjišťovali informace o luskovinách, vymýšleli pohádku o princi Hráškovi a princezně Fazolce, slovní úlohy na téma luskoviny, sestavili tabulky růstu rostlin a sloupcové diagramy. Složili písničky o luskovinách. Vytvořili si portfolia, do kterých si vše zakládali.

Pracovali ve skupinkách a tím se učili spolupracovat a naslouchat ostatním.

Začali jsme naklíčením semen, jejich setím a následně péčí o rostlinky.

Nazdobili jsme si boty, rostlinky dostaly opěrné žebříčky, děti je pravidelně zalévaly a tak nám rostly doslova jako z vody. Měli jsme velkou radost, když se objevily první květy a nakonec i plody.

Projekt jsme zakončili 6. 5. slavnostním předáním diplomů s čestným titulem doktor botanicus nejpracovitějším malým zahradníkům.

Shodli jsme se, že se nám podařilo splnit téměř všechny cíle, které jsme si na začátku zadali a projekt jsme si opravdu užili.

Květa Šrámková
třídní učitelka 4. B

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-05-Botanicka-zahrada-projekt-deti-ze-4B/