Informace k přijímacímu řízení na SŠ s talentovou zkouškou

Kompletní informace k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021 naleznete v sekci O škole – Školní poradenské pracoviště – Výchovné poradenství.

Rodiče žáků 5. a 9. tříd, kteří mají zájem o přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, si mohou požádat o vydání přihlášky na e-mailu sulkova@zsfilosofska.cz nejpozději do pondělí 23. 11.

Hana Sulková

Icon

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2020/2021
Stáhnout