Informace k zahájení nového školního roku 2017/2018

Vážení rodiče a milí žáci,
dne 4.9.2017 zahájíme nový školní rok.

Průběh prvního dne v objektu Filosofská 3

Žáci prvních tříd a nultého ročníku budou slavnostně přivítáni v pondělí 4. září 2017 v 8.00 h před budovou školy, kde na ně čeká třídní učitelka. Po přivítání paní ředitelkou děti s rodiči odejdou do své třídy.

Rodiče zůstanou ve třídě a proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ… (1500 Kč). Děti se mezitím seznámí se svou vychovatelkou školní družiny, podívají do své školní družiny.
První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.
První školní týden bude „zvykací“. V úterý se budou žáci učit 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod). Ve středu budou 3 vyučovací hodiny (do 10.45). Od čtvrtka se děti budou učit 4 vyučovací hodiny. Zahájení výuky dle rozvrhu bude sděleno přes notýsek.

Provoz školní družiny funguje vždy následně po konci vyučování. Paní vychovatelky si děti přebírají u jejich třídy.

Od 5. září je v provozu i ranní školní družina, od 7.00 hod.

 

Průběh prvního dne v objektu Jitřní 6/185

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni v pondělí 4. září 2017 v 8.30 h před budovou školy, kde na ně čeká třídní učitelka. Po přivítání paní ředitelkou, děti s rodiči odejdou do své třídy.

Rodiče zůstanou ve třídě a proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ .., (1500 Kč). Děti se mezitím seznámí se svou vychovatelkou školní družiny, podívají do své školní družiny.
První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.
První školní týden bude „zvykací“. V úterý se budou žáci učit 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod). Ve středu budou 3 vyučovací hodiny (do 10.45). Od čtvrtka se děti budou učit 4 vyučovací hodiny. Zahájení výuky dle rozvrhu bude sděleno přes notýsek.

Provoz školní družiny funguje vždy následně po konci vyučování. Paní vychovatelky si děti přebírají u jejich třídy.

Od 5. září je v provozu i ranní školní družina, od 7.00 hod.

 

Organizace začátku školního roku 2017/18
4.9.2017

  • 2. – 9. ročník – 8.00 – 8.45 h

5.9. – 8.9.2017

  • 1. – 5. ročník – 8.00 – 11.40 h
  • 6. – 9. ročník – 8.00 – 12.35 h

 

Informace ŠD
Do školní družiny budou zařazeni žáci 1. až 3. tříd. Žáci 4. tříd budou do ŠD přijati pouze v případě volné kapacity. Zápisové lístky do ŠD obdrží žáci 4.9.2017. Prosíme je odevzdat obratem, nejpozději do středy.

Od 5. září je v provozu školní jídelna.