Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte nejdříve 13. května 2019 v čase 7.30 – 15.30 u hospodářky školy.

Žáci, kteří splnili podmínky pro udělení odkladu, byli či budou vyzváni telefonicky k převzetí rozhodnutí.