Poděkování a fotografie z Vánočního jarmarku 2017

Vážení rodiče, prarodiče,

děkujeme, že jste přijali naše pozvání na Vánoční jarmark, který s dětmi připravovali nejen třídní učitelé, ale i učitelé výtvarné výchovy, pracovních činností, vychovatelky školní družiny. Poděkování patří i těm, kteří nás podpořili vyráběním doma.

Více na fotografiích Tomáše Jareše (za objekt Filosofská).

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-12-Vanocni-jarmark-2017/