Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu – koronavirus

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému stavu virové nákazy ve světě, zvláště pak v Evropě, Vás žádáme, abyste zvážili plánované cesty do zahraničí v rámci ozdravných pobytů dětí a rodinných dovolených.

V případě, že cestu opravdu uskutečníte, je třeba po návratu kontaktovat hygienickou stanici a teprve po konzultaci s odborníky poslat dítě do školy.

„S okamžitou platností se nařizuje všem českým občanům, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu,“ doplnil premiér s tím, že lidé mají psát nebo volat.“

Sledujte aktuální pokyny státních orgánů, obecné informace lze najít v článku Aktuální doporučení MHMP.

Děkujeme.

Vedení školy