Třídy 6. B a 6. C na Mezinárodním dni Dunaje

U příležitosti Mezinárodního dne Dunaje jsme v úterý 21. června 2022 navštívili Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 6 a zúčastnili se tak DOD, který tento den ústav pořádal.

Zde se vědci zabývají vším a zkoumají vše, co souvisí s vodou. U velkých modelů plavebního stupně Děčín v měřítku 1:70, tížné hráze vodního díla Vranov nebo Trojské kotliny i kalibrační stanice vodoměrných vrtulí s unikátním, 150 metrů dlouhým podzemním žlabem napájeným z řeky Vltavy nám vše podrobně popsal náš průvodce pan RNDr. Tomáš Hrdinka.

Na základě jejich výzkumů se v naší zemi staví přehrady, rybníky.

Také jsme se dozvěděli o způsobech čištění odpadních vod a úpravě pitné vody. Paní laborantka nám vysvětlila, jak se hledají v odpadních vodách různé bakterie, podívali jsme se na ně i pod mikroskopem.

Na dalším pracovišti jsme nahlédli do laboratoře, kde jsme na grafech mohli vidět, jak o víkendech nebo svátcích přibydou v odpadních vodách na různých místech pozůstatky drog. Voda také prozradí, že covid ještě úplně nezmizel a stále je přítomen.

A co by byla voda v řekách bez ryb? Různé druhy jsme pozorovali v akváriích, také želvu a „dobře“ schovaného úhoře.

Před prohlídkou jsme si užili i workshop, při kterém jsme vybarvovali jesetera – symbol Dunaje, hráli různé hry nebo odpovídali na otázky v pracovním listu.

Také na nás čekalo milé připravené občerstvení.

Exkurze se nám moc líbila, dozvěděli se mnoho nového a potvrdili si, že čistá voda je nezbytná a musíme si jí vážit.

A navíc jsme si odnesli plnou tašku krásných upomínkových předmětů!

Renata Justová

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-06-Tridy-6B-a-6C-na-Mezinarodnim-dni-Dunaje/